DE | SI | GA

Thanh toán-Đèn Gỗ Đẹp - Đèn Mây Tre - Đèn Trang Trí Hiện Đại - Tranh Nghệ Thuật | thanh-toan

Thanh toán

Cách thức thanh toán

A. Đối với sản phẩm không có sẵn trong kho hàng hoặc sản phẩm đặt làm theo yêu cầu

+ Khách hàng ứng trước 40% giá trị đơn hàng để Shop nhập hàng hoặc tiền hành sản xuất cho Quý Khách

+ Khách hàng thanh toán 60% giá trị đơn hàng (tổng số tiền còn lại) theo một trong hai trường hợp sau:

  • Trường hợp Quý Khách thuộc khu vực TP HCM, Quý Khách sẽ thanh toán tổng số tiền còn lại (60%) ngay lúc nhận hàng
  • Trường hợp Quý Khách nằm khu vực ngoài TP HCM, Quý Khách vui lòng thanh toán số tiền còn lại (60%) trước khi Shop chuyển hàng

B. Đối với sản phẩm có sẵn trong kho hàng

+ Khách hàng thanh toán 100% giá trị đơn hàng theo một trong hai trường hợp sau:

  • Trường hợp Quý Khách thuộc khu vực TP HCM, Quý Khách sẽ thanh toán toàn bộ số tiền (100%) ngay lúc nhận hàng
  • Trường hợp Quý Khách nằm khu vực ngoài TP HCM, Quý Khách vui lòng thanh toán toàn bộ số tiền (100%) trước khi Shop chuyển hàng
Twitter